KDO JSME

Jsme nová a dynamická společnost s ambicí doplnit trh nezávislé bezpečnostní podpory.

Všechny otázky bezpečnosti řešíme na profesionální úrovni – od počáteční identifikace potencionálních rizik, přes implementaci přijatých opatření až po řízení a kontrolu samotných poskytovatelů jednotlivých bezpečnostních služeb.

Naše služby jsou určeny všem subjektům, kteří si nutnost ochrany svých zájmů uvědomují. V takových případech představujeme spolehlivého partnera, se kterým lze řešit všechny potencionální bezpečnostní hrozby.

V rámci našich služeb se soustředíme na všechny bezpečnostní oblasti od fyzické a technické ochrany, po informační a personální bezpečnost.

Sierrity Consulting | banner 3

CO NABÍZÍME

Systém řízení bezpečnosti

Systém řízení bezpečnosti je klíčovým předpokladem fungování každé organizace i podniku.

Outsourcing role bezpečnostního manažera

Bezpečnostní manažer by měl být pravou rukou majitele či top managementu.

Bezpečnostní posudek

I malý podnikatel může čelit bezpečnostním hrozbám a v jeho nejlepším zájmu je dbát jejich eliminaci.

Analýza rizik

Bez vyhodnocení rizik by organizace neměla učinit jediné strategické rozhodnutí.

Příprava výběrových řízení

Výběrové řízení bez vendor locku s důrazem na kvalitu dodavatele.

Business Continuity Management

Organizace musí být schopna a připravena reagovat na mimořádné situace.

Školení v oblasti bezpečnosti, včetně GDPR

Kvalifikovaný a proškolený tým je základ bezpečného chodu organizace.

Implementace politiky BOZP a PO

Prevence a připravenost v této oblasti by měla být naprostým standardem.

Sierrity Consulting | banner 3

KONTAKTUJTE NÁS

Sierrity Consulting s.r.o.

IČO: 08839271

Kontaktní údaje

Pracovní hodiny

Napište nám